วิธีการใช้บริการพักล้อ

วิธีการใช้บริการ.jpg

ขั้นตอนที่ 1 : กรุณากรอกข้อมูลของท่านลงในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ 

Name *
Name
Phone *
Phone
โฮสเทลที่ท่านต้องการไปใช้บริการ
Date
Date
วันที่ท่านต้องการไปใช้บริการ
Time
Time
เวลาที่ท่านต้องการไปใช้บริการ

ขั้นตอนที่ 2 : ขอให้ท่าน ชำระค่าบริการตามราคาของแพคเกจ โดยโอนเงินมาที่บัญชีของ พักล้อ บัญชีใดบัญชีหนึ่ง ตามรายละเอียดด้านล่าง*

*พักล้อ ไม่มีนโยบายในการคืนเงินการจองแพคเกจ กรุณาเช็คยอดค่าบริการให้ถูกต้องครบถ้วนทุกครั้งก่อนดำเนินการโอนเงิน


ขั้นตอนที่ 3 : แสดงหลักฐานการโอนเงินของท่าน ณ โฮสเทลที่ท่านเลือกไปใช้บริการ และพักล้อที่โฮสเทลได้เลย !