About Us

จักรยานคือจุดเริ่มต้น...

ด้วยความหลงใหลในจักรยาน และประสบการณ์บนหลังอานที่อยากบอกเล่าให้คนอื่นได้รับรู้ พักล้อ จึงถือกำเนิดขึ้น บนจุดมุ่งหมายที่จะทำให้คนกรุงเทพฯ ออกมาใช้จักรยานในเมืองของพวกเขามากขึ้น และสัมผัสโลกรอบตัวอย่างใกล้ชิดกว่าเดิมด้วยจักรยาน แทนที่จะเป็นรถยนต์

เพราะเราเชื่อว่า การปั่นจักรยานจะเป็นไปได้ เมื่อคนปั่นรู้สึกสะดวกสบาย เราจึงผุดแนวคิดการค้นหาที่พักที่เป็นมิตรกับนักปั่นจักรยาน เพื่อนำนักปั่นทั้งหลายมาพบกับที่พักพิงสุดพิเศษ ที่มาพร้อมบริการ บรรยากาศ และประสบการณ์ที่พวกเขาชื่นชอบ ต่อยอดเป็นเครือข่ายจุดพักจักรยานที่เป็นมิตรต่อนักปั่นและเอื้อต่อการสร้างสรรค์สังคมจักรยานให้เกิดขึ้นจริง

ปลายทางของพักล้อ...

เครือข่ายที่พักที่เป็นมิตรต่อจักรยาน จะสร้างสังคมจักรยานให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น เราฝันว่าวันนั้น ผู้คนจะใช้จักรยานติดตัวเหมือนใช้โทรศัพท์มือถือ เดินทางไปมาหากันได้อย่างรวดเร็วและเป็นส่วนหนึ่งของเมือง ทุกวันเป็นเหมือนการท่องเที่ยวเพราะได้รับประสบการณ์สดใหม่จากการใช้จักรยาน การเข้าถึงสถานที่ที่เป็นมิตรกับจักรยานจะเป็นเรื่องง่ายและเป็นปัจจัยพื้นฐานของคนกรุงเทพฯ เมื่อวันนั้นมาถึง คนกรุงเทพฯ จะรู้จัก พักล้อ ในภาพของผู้ปฏิวัติการพักจอดจักรยานให้เป็นเรื่องสนุกและมีสไตล์